Przeskocz do treści

Szanowni Państwo poniżej przedstawiamy harmonogram podpisywania umów. Harmonogram ma na celu usprawnienie pracy i ograniczenie kolejek , co wpłynie na znacznie szybszą obsługę i skróci czas podpisywania umów. Czytaj dalej... "Harmonogram podpisywania umów o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków"

Zapytanie ofertowe dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 30000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) Czytaj dalej... "Dostawy paliw płynnych do pojazdów i urządzeń będących w dyspozycji ZGK Gminy Olszewo-Borki Sp. z o. o. w organizacji"

Szanowni Państwo informujemy, że w zakładce „Dokumenty” dostępne są do pobrania umowy o zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków na terenie Gminy Olszewo-Borki. Umowy dostępne są dla odbiorców, którym zostały wypowiedziane dotychczas obowiązujące umowy podpisane z Ostrołęckim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., tj. Antonie, Białobrzeg Bliższy, Drężewo, Grabowo, Kordowo, Kruki, Siarki, Łazy, Nakły, Zabrodzie, Olszewo-Borki. Czytaj dalej... "Umowy o zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków"

Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Olszewo-Borki sp. z o.o. w organizacji, ul. Władysława Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo-Borki, informuje, iż od dnia 1 stycznia 2021 r. w obrębie gminy Olszewo-Borki nastąpi zmiana administratora sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Całością sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, będzie dysponował Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Olszewo-Borki sp. z o.o. w organizacji. Czytaj dalej... "Komunikat – zmiana administratora sieci wodociągowej i kanalizacyjnej"

Skip to content