Przeskocz do treści

Zapytanie ofertowe dla zamówienia nie przekraczającego wartości 130 000 zł.  Przedmiot zamówienia: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do rozbudowy sieci wodociągowej. Termin wykonania: Dostawy zamówienia należy realizować zgodnie z zawartą umową z wybranym Wykonawcą, w nieprzekraczalnym terminie do 31.12.2022r.
Do pobrania: SIWZ z załącznikami

Czytaj dalej... "Dostawa materiałów eksploatacyjnych do rozbudowy sieci wodociągowej"

Zapytanie ofertowe dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 30000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) Czytaj dalej... "Dostawy paliw płynnych do pojazdów i urządzeń będących w dyspozycji ZGK Gminy Olszewo-Borki Sp. z o. o. w organizacji"

Skip to content