Przeskocz do treści

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do rozbudowy sieci wodociągowej

Zapytanie ofertowe dla zamówienia nie przekraczającego wartości 130 000 zł.  Przedmiot zamówienia: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do rozbudowy sieci wodociągowej. Termin wykonania: Dostawy zamówienia należy realizować zgodnie z zawartą umową z wybranym Wykonawcą, w nieprzekraczalnym terminie do 31.12.2022r.
Do pobrania: SIWZ z załącznikami


2021-04-19

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Skip to content