Przeskocz do treści

Dostawy paliw płynnych do pojazdów i urządzeń będących w dyspozycji ZGK Gminy Olszewo-Borki Sp. z o. o. w organizacji

Zapytanie ofertowe dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 30000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986)

Przedmiot zamówienia obejmuje: Dostawy paliw płynnych do pojazdów i urządzeń będących w dyspozycji Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy OLSZEWO-BORKI Sp. Z o. o. w organizacji

Tytuł zamówienia  DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH DO POJAZDÓW I URZĄDZEŃ BĘDĄCYCH W DYSPOZYCJI ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ GMINY OLSZEWO-BORKI SP. Z O.O W ORGANIZACJI

Przedmiot zamówienia DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH DO POJAZDÓW I URZĄDZEŃ BĘDĄCYCH W DYSPOZYCJI ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ GMINY OLSZEWO-BORKI SP. Z O.O  W ORGANIZACJI

Rodzaj ogłoszenia Ogłoszenie o zamówieniu

Tryb zamówienia zapytanie o cenę

Ogłaszający ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ GMINY OLSZEWO-BORKI SP. Z O. O.  W ORGANIZACJI

Termin składania ofert 2020-12-23 09:00

Dokumenty do pobrania SIWZ z załącznikami


2020-12-23

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Skip to content